1 december: Chaos

Chaos

Chaos gaat vooraf aan creëren.  We creëren chaos vandaag. Het helpt de creativiteit te laten stromen.  Creativiteit komt uit ons wezen. Uit wie we zijn lichaam, geest, emotie etc.. Creativiteit borrelt op…chaos schud het eruit. In een strakke orde kan je moeilijk creatief zijn, dus je bent  van harte uitgenodigd  chaos te creëren!

filmpje