19 februari : LEEF

images-1Life, oh life, oh life, oh life,Doo, doo doo doo, Life, oh life, oh life, oh life, Doo, doo doo doo, Life, oh, life, oh life, oh life, Doo, doo doo doo, Life, oh life, oh life, oh life, Leven is een eigenschap van organismen die, naast hieronder nader uitgewerkte eigenschappen, in ieder geval de mogelijkheid hebben zich voort te planten.
Een gebruikelijke definitie van leven is de volgende:

Leven is een open fysico-chemisch systeem dat door middel van uitwisseling van energie en materie met de omgeving en door een inwendig metabolisme in staat is om zich in stand te houden, te groeien, zich voort te planten en zich aan te passen aan veranderingen in de omgeving, zowel op korte (fysiologische en morfologische adaptatie) als op lange termijn (evolutie).

Leven staat enerzijds tegenover dood: een voorheen levend wezen dat zichzelf niet meer in stand heeft kunnen houden, en anderzijds tegenover levenloos: een voorwerp dat nooit leven heeft gekend. Doo, doo doo dooDoo, doo doo doo,Doo, doo doo doo,Doo, doo doo doo, Doo, doo doo doo, Doo, doo doo doo, Oh life, oh life, Oh life, oh life, oh life, oh life, Oh life, oh life, oh life, oh life

Filmpje