george harrison

De muziek van George Harrison raakt me. Het omhult me als een warme zachte jas. Ik ga vanzelf bewegen, de muziek tilt me op. My Sweet Lord geeft ook iedere keer vreugde uitbarstingen in de groep. Het kostte hem moed destijds, om dit lied de wereld in te sturen. Met de woorden Lord en Hare Krishna bekende hij kleur,  toonde hij zich aan de wereld. Die intentie doet ons trillen, dansen…

“I’m greatful to anyone,
that is happy or ‘free’
for giving me hope
while I’m looking to see

 The light that has lighted the world”

20 september :

Margriet en Marjan zijn nu gediplomeerde Biodanza facilitators!

Tekst uit wikipedia; Een facilitator (van latijn, facilitare – vergemakkelijken, vereenvoudigen) is een persoon die de (rand)voorwaarden schept en onderhoudt waaronder zowel collectieve als individuele helings- en veranderingsprocessen op gang kunnen komen. De functie van facilitator wordt wel vergeleken met die van de vroedvrouw, omdat ook de bijstand van deze weliswaar een essentiële rol vervult bij het tot stand brengen van een – al dan niet voorlopig – eindresultaat, maar desondanks op zichzelf niet voor het concrete resultaat zèlf verantwoordelijk is.
Naast de benodigde intellectuele bagage en een ruime practische ervaring in de omgang met mensen en groepsprocessen, vergt de rol van facilitator vooral een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen.

Ya Ya Massemba

Ya Ya Massemba:
is een nummer wat we kregen via Sergio Cruz, een Biodanza facilitator die ons dierbaar is. De muziek herinnert ons aan het samenkomen in een kring van gelijkgestemden, van lieve mensen die het leven met elkaar vieren. De kring is een geliefd middel in de biodanza, we zijn allen gelijk, we kunnen elkaar zien. We leren van elkaar door samen te zijn. Zoals Maria Bethania zingt: ik zal leren lezen om mijn kameraden te lezen….